Sejarah Hukum Islam

Diposting oleh Azharruddin Hasby in ,

hanya ingin menjelaskan sedikit..
Sejarah pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman moderen. Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (fiqh) Islam, di kalangan ulama fiqh kontemporer terdapat beberapa macam pandangan. Dua di antaranya yang terkenal adalah pandangan Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universiti Cairo) dan   Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar feqh Islam Universiti Amman, Jordan). 
ingin mengetahui lebih luas??
Click disini :) jangan lupa komentarnya ya..

Azharruddin Hasby

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow SORA on Twitter or read the blog.

0 komentar:

Thanks ya. :)

Special offer

Contact us

Azharuddin Hazby on FACEBOOK

@Sumpeuk on TWITTER

Azharruddinhasby on WECHAT

azharruddinhasbi on LINE